Drabschefens kreative omgang med tal

For to år siden udgav tidl. drabschef ved Københavns Politi Ove Dahl bogen ‘Nye sager’. Den sidste uge har et citat dérfra floreret på flere højreradikale hjemmesider:

“Når jeg på navnene på de gerningsmænd, der har begået drab eller drabsforsøg, været med i bandekonflikt, røveri, voldtægt – så er det et fremmedartet navn i 95 procent af sagerne. Det er da alt for meget. Det er nogle tal, man ikke kan løbe fra. Men det er nogle tal, som mange har svært ved at forholde sig til, også rent politisk.”

Debatten om Ove Dahl holdning til folk med anden etnisk baggrund end dansk verserede allerede i 2010 (i øvrigt samtidig med at jeg sad på en isolationsafdeling i Vestre med den omtalte såkaldte ‘stewardessemorder’).

Nu hvor citatet har fået en revival så synes jeg, at det kunne være spændende lige at se på, om det har bund i virkeligheden. Man kan ikke lige skaffe navne på alle, der er dømt for den række af forbrydelser, som Ove Dahl nævner, men til gengæld kan man næsten finde navne på alle, der er dømt drab. Da bogen er udgivet i 2012 har jeg valgt at kigge på 2011 som eksempel.

På hjemmesiden Drabssager i Danmark kan man læse om alle drabssager fra et givent årstal.

I 2011 var der iflg. Det Kriminalpræventive Råd 51 drab i Danmark. Drabssager i Danmark lister lidt flere sager, men nogle af dem er trafikdrab, så dem har jeg regnet fra. Tilbage er en liste på 50 sager, hvoraf enkelte handler om (grov) vold med døden til følge.

Af de 50 sager er der på Drabssager i Danmark navn på de fleste dømte gerningsmænd og -kvinder, mens jeg i andre tilfælde har fundet navne på de dømte i medieomtalen. Summa summarum så ser statistikken sådan her ud:

Dansk-klingende navne (inkl. grønlandsk-klingende): 25
Udenlandsk klingende navne: 9
Sager uden navn: 10
Sager uden dom: 6 (der er muligvis domme her, som jeg ikke har kunnet finde)

Selv hvis man siger, at alle de sager, hvor jeg ikke har navn på de dømte gerningspersoner, er tale om personer med udenlandsk-klingende navne, så er der stadig en overvægt af danskklingende navne blandt de dømte. Går man ud fra, at sagerne uden navne er fordelt ligesom dem med navne, så er der en endog meget markant overvægt af dansk-klingende navne blandt gerningsmændene, og vi er meget langt fra de 95 pct. udlandske navne, som Ove Dahl taler om.